Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (2024)

Budgetvoorstel sjabloon

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (1)

Download sjabloon begrotingsvoorstel

Microsoft Excel|Google Spreadsheets|Adobe PDF

Gebruik deze universele sjabloon voor begrotingsvoorstellen om rekening te houden met alle benodigde middelen in de activiteiten of individuele projecten van uw organisatie. Vul voorgestelde regelitembedragen in voor personeelssalarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, uitrusting, professionele services, lidmaatschappen, bezettingskosten en reiskosten. Deze aanpasbare sjabloon is het perfecte hulpmiddel om alle uitgaven te definiëren die een organisatie of project zou kunnen maken, en om de toewijzing van die middelen voor te stellen.

Voorbeeld van een budgetvoorstel

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (2)

Download voorbeeldvoorstel begrotingssjabloon

Microsoft Excel|Microsoft Word|Adobe PDF|Google Spreadsheets|Google documenten

Haal het giswerk weg bij het maken van een budgetvoorstel met deze voorbeeldbudgetsjabloon, die wordt geleverd met vooraf ingevulde voorbeeldgegevens. De sjabloon bevat bewerkbare, automatisch tellende secties met details over de salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, professionele services, huur, telefoon, internetdiensten en apparatuurkosten van uw organisatie. De vooraf samengestelde regelitembedragen helpen bij het bieden van een nauwkeurig budgetvoorstel om uw totale financieringsbehoeften in te schatten.

Begrotingssjabloon voor projectvoorstel

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (3)

Download sjabloon voor projectvoorstelbegroting

Microsoft Excel|Google Spreadsheets

Een projectvoorstelbegroting helpt u om grip te houden op uw individuele en samenhangende budgetten, zodat alle stakeholders de juiste financiële gegevens bij de hand hebben. Gebruik de unieke mogelijkheden voor budgetplanning van deze sjabloon om een ​​totaalbeeld te krijgen van de voorgestelde budgetten per project. Deze sjabloon is erop gericht ervoor te zorgen dat uw voorgestelde budgetberekeningen (inclusief specifieke taken en subtaken) nauwkeurig rekening houden met materiaal-, arbeids- en vaste kosten. Gebruik de sjabloon om het verschil tussen uw voorgestelde en werkelijke budgetbedragen bij te houden.

Lees onzesjablonen voor projectvoorstellenartikel om aanvullende sjablonen te vinden en meer te leren over hoe u het meeste uit uw projectvoorstellen kunt halen.

Voorbeeld budgetsjabloon voor projectvoorstel

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (4)

Download voorbeeldbegrotingssjabloon voor projectvoorstel

Microsoft Excel|Google Spreadsheets

Gebruik deze begrotingssjabloon voor projectvoorstellen om projectsponsors en andere belanghebbenden door de financiële details van uw project te leiden. De sjabloon bevat voorbeeldbegrotingsgegevens voor projectvoorstellen met budgetspecificaties per taak, die u kunt gebruiken om de voorgestelde budgetcijfers van uw projecten te vergelijken met de werkelijke budgettering, om tot een nauwkeurig onder-/oversaldo te komen. Deze vooraf ingevulde sjabloon voor budgetvoorstellen bevat per item voorgestelde kosten en saldo's om ervoor te zorgen dat u een adequaat, projectspecifiek budgetvoorstel plant.

Sjabloon voor jaarlijkse begrotingsvoorstellen

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (5)

Download sjabloon voor jaarlijkse begrotingsvoorstellen

Microsoft Excel|Google Spreadsheets

Houd uw voorgestelde budget versus daadwerkelijke financiering nauwkeurig bij met deze eenvoudig in te vullen jaarlijkse budgetvoorstelsjabloon voor 12 maanden. Voer verwachte inkomsten, kosten van verkochte goederen (COGS), verkoop- en marketingkosten, arbeidskosten, administratieve en algemene kosten en inkomsten voor rente en belastingen (EBIT) in. Houd rekening met verwachte contanten, debiteuren, voorraden en langlopende schulden om driemaandelijks en jaarlijks inzicht te krijgen in het voorgestelde, tijdgevoelige budget van uw organisatie.

Sjabloon budget voor onderzoeksvoorstel

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (6)

Download sjabloon budget voor onderzoeksvoorstel

Microsoft Excel|Google Spreadsheets|Adobe PDF

Een gespecificeerde lijst met verwachte budgetkosten is een van de meest waardevolle documenten die u aan de belangrijkste belanghebbenden kunt verstrekken om financiering voor uw onderzoek binnen te halen. Documenteer individuele salarissen en lonen, mogelijke reiskosten, voorraden, apparatuur en andere kosten om een ​​geloofwaardig beeld te krijgen van wat de onderzoeksuitgaven met zich meebrengen. Versnel het proces van het verkrijgen van financiering met deze budgetsjabloon voor onderzoeksvoorstellen, die een regel-voor-regel uitsplitsing bevat van de voorgestelde uitgaven en hoe deze van invloed zijn op uw potentieel beschikbare financiering.

Subsidievoorstel begrotingssjabloon

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (7)

Download sjabloon budgetvoorstel subsidie

Microsoft Excel|Google Spreadsheets

Gebruik deze uitgebreide budgetsjabloon voor een subsidievoorstel om er zeker van te zijn dat u met elk item in het voorstel rekening hebt gehouden. Voer unieke ID-nummers voor financieringsinkomsten en gespecificeerde budgetdetails in, en de sjabloon berekent automatisch de voorgestelde budgettotalen. Kolommen van jaar tot jaar geven een langetermijnbeeld van uw subsidieaanvragen en stellen u ook in staat om de schenkingen van verschillende donateurs te volgen.

Lees ons artikel over voor meer informatie over het belang van het winnen van biedingen met budgetvoorstellengratis sjablonen voor subsidieaanvragen, evenals onze verzameling vangratis sjablonen voor biedingsvoorstellen.

Sjabloon voor voorstel voor budgetverhoging

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (8)

Download sjabloon budgetverhogingsvoorstel

Microsoft Excel|Google Spreadsheets

Kwantificeer een voorgestelde budgetverhoging met deze unieke sjabloon die uw huidige budget vergelijkt met het voorgestelde verhoogde budget, om tot nauwkeurige over-/onderbedragen te komen. Voer regel-voor-regel kosten in (taken en subtaken) en de sjabloon berekent automatisch een subtotaal, evenals een voorgestelde verhoging van het budgetbedrag. Deze sjabloon biedt ook voldoende ruimte om details over meerdere projecten op te nemen, evenals materialen, arbeid en vaste kosten.

Voor meer informatie over zakelijke budgetsjablonen, zie onzeverzameling gratis zakelijke budgetsjablonen voor elk bedrijf.Voor meer sjablonen voor jaarlijkse bedrijfsbegrotingen, zieDit artikel. We bieden ook een grote verscheidenheid aan zakelijke sjablonen voorkleine bedrijven,opstarten,non-profit organisaties, net zoalsoperationele budgetsjablonen, die in alle sectoren kan worden gebruikt.

Waarom u een sjabloon voor een begrotingsvoorstel nodig heeft

Een budgetvoorstelsjabloon documenteert het voorgestelde financiële budgetplan voor een organisatie, project, onderzoek of subsidie. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u gebruikmaken van de vooraf ingevulde criteria in een budgetvoorstelsjabloon om inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van verwachte uitgaven en inkomstenbronnen.

Een sjabloon voor een budgetvoorstel biedt inzicht in het geprojecteerde financiële plaatje van uw organisatie of project. Sjablonen bieden een gebruiksvriendelijke lijst met verwachte uitgaven en verwachte inkomsten, zodat u elk verschil tussen uw gebudgetteerde en werkelijke bedragen kunt vergelijken. U kunt ook verwachte budgetbedragen invoeren voor regelitems, zoals geplande salarissen, apparatuur, professionele services, bezetting, telefoon, internet en reiskosten.

Hoewel sjablonen voor begrotingsvoorstellen nuttig zijn om te anticiperen op uitgaven en inkomsten, kunt u ook de haalbaarheid van een begroting beoordelen door de gebudgetteerde bedragen te vergelijken met de werkelijke bedragen. Deze informatie kan u helpen een budgetvoorstel opnieuw te kalibreren om het af te stemmen op de werkelijke kosten en opbrengsten voor een nauwkeuriger budget.

Tips voor het gebruik van een budgetvoorstelsjabloon

Zorg er bij het invullen van een sjabloon voor een begrotingsvoorstel voor dat u rekening houdt met de voorgestelde uitgaven van een organisatie of project. De meeste sjablonen voor budgetvoorstellen bevatten de volgende vooraf ingevulde secties:

 • Salarissen:Dit bedrag verschijnt als een regel-voor-regel overzicht van verwachte arbeidsgerelateerde uitgaven (bijv. salarissen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, enz.).
 • Apparatuur kosten:Dit gedeelte verwijst naar verwachte uitgaven voor apparatuur, zoals computers, een server, een website, een kopieerapparaat, enz.
 • Professionele diensten:Vermeld eventuele verwachte professionele diensten (bijv. juridische zaken, salarisadministratie, verzekeringen, training, boekhouding, enz.) in dit gedeelte.
 • Professionele Lidmaatschappen:Gebruik dit veld om de lidmaatschapskosten van werknemers in te voeren voor professionele organisaties, verenigingen of verenigingen.
 • Kantoor ruimte:Voer eventuele geplande bezettingskosten in (bijvoorbeeld huur, elektriciteit, water, internet, beveiliging, kantoorbenodigdheden, etc.) voor uw organisatie.
 • Telefoon/Internet:Dit sjabloongedeelte behandelt gedetailleerde kosten voor mobiele telefoons, vaste telefonie en internet.
 • Reis:Gebruik dit gedeelte om eventuele reisgerelateerde kosten (bijv. accommodatie, maaltijden, vervoer, enz.) in te voeren, evenals alle door de werkgever gefinancierde vervoerskosten.
 • Verkoop- en marketingkosten:Vermeld alle verkoop- of marketinggerelateerde uitgaven om uw organisatie of project te promoten.

Een budgetsjabloon helpt het giswerk weg te nemen van de operationele kosten in vergelijking met de beschikbare middelen, zodat u uw verwachte uitgaven kunt rechtvaardigen, of het nu gaat om een ​​specifiek project of de organisatie als geheel. Het is belangrijk om te onthouden dat u eenmalige kosten invoert in een begrotingsvoorstel. Extra uitgaven, zoals seizoenskosten en promotie-evenementen, kunnen ook een impact hebben, dus zorg ervoor dat u daar rekening mee houdt in uw budget. Hoewel u misschien unieke begrotingsvoorstelitems heeft, zijn sjablonen aanpasbaar en kunt u op maat gemaakte budgetregelitems invoeren om aan uw behoeften te voldoen.

Volg en beheer budgetvoorstellen met realtime werkbeheer in Smartsheet

Stel uw mensen in staat om verder te gaan met een flexibel platform dat is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van uw team — en aan te passen wanneer die behoeften veranderen.

Het Smartsheet-platform maakt het gemakkelijk om werk vanaf elke locatie te plannen, vast te leggen, te beheren en erover te rapporteren, waardoor uw team effectiever kan zijn en meer gedaan kan krijgen. Rapporteer over belangrijke statistieken en krijg real-time inzicht in het werk terwijl het gebeurt met overzichtsrapporten, dashboards en geautomatiseerde workflows die zijn gebouwd om uw team verbonden en op de hoogte te houden.

Wanneer teams duidelijkheid hebben over het werk dat gedaan moet worden, is het niet te zeggen hoeveel meer ze in dezelfde tijd kunnen bereiken.Probeer Smartsheet vandaag nog gratis.

Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen | Smartsheet (2024)

FAQs

What does action plan mean? ›

An action plan is a document that lists what steps must be taken to achieve a specific goal. It breaks down the goal into actionable steps that can be easily followed and tracked.

What is an action plan template? ›

As you might've guessed, an action plan template is a pre-structured document that gives you a framework for crafting your new action plan. Action plans include detailed information, such as: A description of each action or task to be completed. The person responsible for each action.

What are the 3 parts of a plan of action? ›

Include the three vital elements.

Action plans generally include "what," "who," and "when." They outline the action steps (the "what") your program will take to achieve your goals and objectives, the person(s) responsible (the "who"), and the projected completion dates (the "when").

What are the 7 steps in making an action plan? ›

The Seven Steps of Action Planning
 • Define the Problem(s)
 • Collect and Analyze the Data.
 • Clarify and Prioritize the Problem(s)
 • Write a Goal Statement for Each Solution.
 • Implement Solutions: The Action Plan.
 • Monitor and Evaluate.
 • Restart with a New Problem, or Refine the Old Problem.
Feb 24, 2023

How do you write an action plan to improve performance? ›

How to write a performance improvement plan
 1. Determine acceptable performance. ...
 2. Create measurable objectives. ...
 3. Define what support the employee will receive. ...
 4. Draw up a schedule for check-Ins. ...
 5. State the consequences of a lack of improvement.
Mar 8, 2023

How do I create a smart action plan? ›

A SMART action plan incorporates 5 characteristics of a goal: specific, measurable, attainable, relevant, and time-based. To help you set up a smart action plan, we are going to go through the 5 steps you need to focus on that will help you achieve your goals in a fast and optimal manner.

What is personal action plan? ›

Personal Action Plan. A goal is something you want to accomplish but may take a while to achieve, such as losing weight or decreasing your blood pressure. Action plans are short-term plans that help you reach your goal.

How do I create a daily work plan in Excel? ›

How to create a work schedule in Excel
 1. Open a blank spreadsheet. Start by searching for the Excel application on your computer or clicking on the Excel icon on your desktop. ...
 2. Create a header. ...
 3. Title your columns with weekdays. ...
 4. List employee names in each row. ...
 5. Enter shift details. ...
 6. Save your schedule.
Jun 22, 2023

What are the 7 parts of project plan? ›

Here we'll take a look at seven things that demonstrate the importance of project planning.
 • Well-defined goals. One of the most obvious–and most important– steps of a project plan is defining your project goals. ...
 • Resource planning. ...
 • Task planning. ...
 • Risk identification. ...
 • Communication. ...
 • Scheduling. ...
 • Quality control.

How do I create a daily plan in Excel? ›

Click on cell "A1." Type in "Date" and press "Enter." Then select cell "B1," type in "Schedule," then press "Enter." Select cell "C1" and enter "Complete," then press "Enter." These will serve as the headers for your schedule.

How do you write a 5 step action plan? ›

Create an action plan to help you achieve your goal by following these five steps:
 1. Set SMART goals .
 2. Create a list of actions.
 3. Set a timeline.
 4. Designate resources.
 5. Monitor the progress.
Jan 17, 2023

How do you write a 30 day action plan? ›

6 tips for writing a 30-60-90 day plan
 1. Think big picture. Before you start writing out specific goals and metrics, reflect on your overall priorities. ...
 2. Ask questions. ...
 3. Meet with key stakeholders. ...
 4. Set SMART goals. ...
 5. Determine how you'll measure success. ...
 6. Be flexible.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6179

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.